درباره ما

هشدار کلاهبرداری !

در صورتیکه قصد خرید خودرو دارید ممکن است مورد کلاهبرداری قرار بگیرید؛ لذا جدا پیشنهاد می کنیم قبل از درخواست کارشناس؛ حتما ویدیوی زیر را با دقت ببینید !

کلیه خدمات این مرکز توسط کارشناس رسمی انجام می پذیرد.

کارشناسی هر خودرو شامل سه بخش زیر می باشد:

کاملترین کارشناسی بدنه شامل:

 • بازرسی شاسی ها، ستون ها، صندوق، دربها با لستفاده از مگنت
 • بازرسی ضخامت رنگ خودرو با استفاده از دستگاه ضخامت سنج
 • بازرسی استاندارد رنگ خودرو با استفاده از الگوی رنگ فابریک
 • بازرسی سقف، پوسته و پایه های سقف و ضخامت رنگ با دستگاه
 • بررسی گل رنگ،خواب رنگ، گرده رنگ، آشغال رنگ بصورت چشمی
 • بازرسی خطوط انتقال انرژی در تصادفات، خطوط کمربندی و گره ها
 • بازرسی چپی بودن، دو تکه بودن، تعویضی، تعویضی فابریک
 • بازرسی انواع برش های قطعات، برش شاسی ها، برش های اتاق
 • بررسی پلاک سریال، سینی سریال، انواع برش های سینی و پلاک
 • بازرسی شماره سریال، انواع برش ها، شماره فابریک و دستکوب

در صورت عدم بررسی اصالت خودرو توسط کارشناس و خرید خودروی مذکور، دچار مسایل مختلف حقوقی خواهید شد !

کاملترین کارشناسی بدنه شامل:

 • بازرسی شاسی ها، ستون ها، صندوق، دربها با لستفاده از مگنت
 • بازرسی ضخامت رنگ خودرو با استفاده از دستگاه ضخامت سنج
 • بازرسی استاندارد رنگ خودرو با استفاده از الگوی رنگ فابریک
 • بازرسی سقف، پوسته و پایه های سقف و ضخامت رنگ با دستگاه
 • بررسی گل رنگ،خواب رنگ، گرده رنگ، آشغال رنگ بصورت چشمی
 • بازرسی خطوط انتقال انرژی در تصادفات، خطوط کمربندی و گره ها
 • بازرسی چپی بودن، دو تکه بودن، تعویضی، تعویضی فابریک
 • بازرسی انواع برش های قطعات، برش شاسی ها، برش های اتاق
 • بررسی پلاک سریال، سینی سریال، انواع برش های سینی و پلاک
 • بازرسی شماره سریال، انواع برش ها، شماره فابریک و دستکوب

در صورت عدم بررسی اصالت خودرو توسط کارشناس و خرید خودروی مذکور، دچار مسایل مختلف حقوقی خواهید شد !