سیستم های تقویتی خودرو

دنده پشت فرمان، توربو شارژ، کروز کنترل و ..