اطلاعاتی درباره تعویض پلاک

اطلاعاتی درباره تعویض پلاک

به طور کلی تعویض پلاک خودرو باید در هر خرید و فروش خودرویی انجام شود و جزو الزامات می باشد؛ ممکن است برخی از افراد تا به حال خرید و فروش خودرویی انجام نداده و با این کار آشنایی زیادی نداشته باشند. اگر این مقاله را با دقت بخوانید، با تعویض پلاک آشنا خواهید شد.

اطلاعاتی درباره تعویض پلاکتعویض پلاک

شما در اولین مرحله تعویض پلاک باید به یکی از مراکز تعویض پلاک سطح شهر خود بروید و نوبتی را درباره تعویض پلاک خودروی خود، دریافت کنید و سپس خودرو را به پارکینگ همان مرکز ببرید. در حال حاضر این نوبت دهی بصورت اینترنتی می باشد.

در مرحله بعد مدارکی مربوط به خودتان و خودرو از شما می خواهند که باید به مسئول همان بخش تحویل بدهید؛ آن مسئول تمامی کار هایی که باید در طول تعویض پلاک انجام بدهید را به شما می گوید.

در مرحله سوم فک پلاک صورت خواهد گرفت؛ اگر صاحب قبلی خودرو نیز همراه شما باشد، می تواند تمامی کار های مربوط به برگه سبز را نیز انجام دهید تا کار های شما با سرعت بیشتری برای پیش برود. در این مرحله و پس از فک پلاک، می توانید اقدام به تصفیه مالی با صاحب قبلی یا همان فروشنده ی خودرو نمایید.

سپس به محلی که در مرکز مشخص شده است، برای تحویل گرفتن پلاک جدید مراجعه می کنید؛ شما می توانید پس از بازرسی کامل خودرو، پلاک را دریافت نمایید و آن را تحویل انبار دهید.

در این مرحله تعویض پلاک خودروی شما انجام خواهد شد؛ دیر یا زود انجام شدن این کار بستگی به مرکزی که رفتید دارد و اگر شلوغ باشد ممکن است کار شما به روز های بعد موکول شود اما اگر خلوت و کم جمعیت بود، می توانید به انجام شدن کار تان در همان روز، امیدوار باشید.

نصب پلاک نیز آخرین مرحله ای است که انجام خواهد شد و پایان بخش کار تعویض پلاک خواهد بود.

بعد از نصب پلاک جدید، می توانید همراه با مالک به نزدیکترین دفترخانه ای که اکثرا در مراکز تعویض پلاک نیز وجود دارند مراجعه کرده و اقدام به انتقال سند نمایید.

سعی کنید از داشتن یک کارت بانکی با پول کافی در مرکز تعویض پلاک استفاده کنید؛ در آن جا ممکن است پرداختی داشته باشید و اگر کارت بانکی با خود نبرده باشید، باید زمان بسیار زیادی در صف پرداخت معطل شوید. داشتن کارت بانکی می تواند این مشکل را حل کند و بدون نیاز به ایستادن در صف، کار شما را راه بیندازد.

اطلاعاتی درباره تعویض پلاکجمع بندی نهایی

به طور کلی تعویض پلاک یکی از مراحل قانونی خرید و فروش خودرو می باشد که انجام دادن آن الزامی است. اگر این کار را انجام ندهید، یعنی قانونا این خودرو متعلق به شما نیست و به احتمال بسیار زیاد در آینده با مشکل مواجه خواهید شد.

جدا از همه این مسائل، برای خودتان نیز خطر دارد؛ امکان دارد صاحب قبلی خودرو با آن پلاک خلاف یا جرمی مرتکب شده باشد. اگر شما تعویض پلاک را انجام ندهید، در واقع شریک جرم محسوب می شود و از نظر قانونی نیز دچار مشکل می شوید و امنیت شما به خطر خواهد افتاد.

سعی کنید برای سریع تر انجام شدن کار های تان به مراکزی مراجعه کنید که خلوت باشند تا کمتر معطل شوید و کار های تعویض پلاک را با سرعت بیشتری انجام دهید.

ممکن است در حین انجام کار ها، افراد شیادی در آن مراکز وجود داشته باشند که به شما پیشنهاد خرید پلاک رند از خودشان را بدهند. به هیچ وجه به این افراد توجه نکنید و احیانا اگر هم تمایل به گرفتن پلاک رند دارید، از مسئول همان بخش درخواست کنید تا بتواند در صورت امکان شما را راهنمایی کند.

در برخی از شهر ها مانند تهران که طرح زوج و فرد انجام می شود، برخی از افراد علاقه مند به داشتن پلاک زوج یا فرد می باشند؛ تخصیص پلاک زوج یا فرد کاملا شانسی است و شما نمی توانید یکی از آن ها را به دلخواه خودتان انتخاب کنید.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد و با تعویض پلاک به طور کلی آشنا شده باشید. اگر بتوانید نکاتی که گفته شد را انجام دهید، کار های مربوط به تعویض پلاک با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

اطلاعاتی درباره تعویض پلاکمنبع: کارباما