مدارک تعویض پلاک

مدارک تعویض پلاک

هنگام انجام کار های مربوط به تعویض پلاک خودرو، شما باید مدارک تعویض پلاک ( هر مدرکی که خواسته می شود ) را به مسئول مربوطه ارائه کنید. در این مطلب قصد داریم مدارک تعویض پلاک را به شما بگوییم تا شما بفهمید که هنگام تعویض پلاک چه مدارکی باید ارائه شود.

مدارک تعویض پلاکمدارک تعویض پلاک

شما در مرکز تعویض پلاک باید دو دسته مدرک ارائه کنید؛ یک دسته مدارک فروشنده و خریدار و دسته دیگر مدارک احراز محل سکونت خریدار می باشد. اگر حتی در یکی از مدارک تعویض پلاک شما نقص وجود داشته باشد، ممکن است به مشکل بخورید و نتوانید کار های مربوط به تعویض پلاک خودروی تان را انجام دهید.

مدارک فروشنده و خریدار

 1. هم خریدار و هم فروشنده ( یا وکیلی که هر دو شخص انتخاب کردند ) در مرکز تعویض پلاک اجباری است و اگر یکی از طرفین یا وکیل آن ها در مرکز حاضر نباشد، کار های مربوط به تعویض پلاک پیش نخواهد رفت.

کارت ملی و اصل شناسنامه فروشنده و خریدار باید در مدارک تعویض پلاک وجود داشته باشد.۲

 1. اصل سند مالکیت خودرویی که توسط پلیس راهور صادر شده است و نزد فروشنده می باشد، باید در بین مدارک وجود داشته باشد.
 2. اصل سند فروش کارخانه سازنده در صورتی که خودروی شما تولید داخل کشور باشد الزامی است؛ اما در صورتی که خودرو وارداتی است، شرایط فرق می کند و خود گمرک مشخصات و اطلاعات مربوط به مالک را ثبت و شماره گذاری کرده است.
 3. اصل کارت شناسایی خودرو نیز یکی از مدارک تعویض پلاک می باشد که وجود آن الزامی است و اگر نباشد باید مالک یا وکیلی که به عنوان نماینده مشخص شده است، تعهد بدهند.
 4. گواهی مفاصا حساب که مربوط به پرداخت جریمه و یا عدم پرداخت جریمه می باشد نیز یکی دیگر از مدارک تعویض پلاک خودرو می باشد.
 5. خریدار باید در یک بخش آدرس محل سکونت خود را اعلام کند؛ مدارک مربوط به احراز سکونت خریدار که باید مطابقت با آدرس اعلام شده توسط خودش داشته باشد نیز یکی دیگر از مدارک مورد نیاز خواهد بود.
 6. خودروی شما باید کارت معاینه فنی داشته باشد؛ در مرکز تعویض پلاک شما باید اصل کارت معاینه فنی را نیز داشته باشید.

۸ مدرکی که گفته شد، مربوط به دسته مدارک خریدار و فروشنده بود؛ اکنون به سراغ مدارک دسته دوم که مدارک احراز محل سکونت خریدار خودرو می باشد، خواهیم رفت.

مدارک تعویض پلاکمدارک احراز محل سکونت خریدار خودرو

جالب است بدانید برای احراز محل سکونت خریدار خودرو تنها یک قبض برق مربوط به خود خریدار و یا پدر خریدار کافی می باشد؛ اما اگر امکان ارائه قبض برق مربوط به خریدار و یا پدر خریدار وجود نداشت، یکی از این راه هایی  را که گفته خواهد شد بروید، کافی است و این مرحله هم تکمیل خواهد شد.

 1. مالک خودرو یک سند منزل مسکونی به نام خودش را باید ارائه دهد.

۲مالک خودرو باید یک سند اجاره نامه منزل مسکونی ارائه دهد.

در صورت داشتن جواز کسب، باید جواز کسب معتبری توسط مالک ارائه شود.۳

۴.گواهی اشتغال به تحصیل فرزند یا فرزندان مالک خودرو با داشتن آدرس محل سکونت که مورد تایید آموزش پرورش همان منطقه نیز باشد.

 1. اگر خریدار کارمند دولت یا نیرو های مسلح می باشد، معرفی نامه ای از اداره محل خدمت که در آن آدرس محل زندگی و سکونت خریدار می باشد دریافت کند و ارائه دهد.
 2. اگر خریدار می گوید که در منزل والدینش زندگی می کند، باید سندی از منزل را که در آن مشخص شده است منزل به نام پدر یا مادر می باشد را بدهد.
 3. اگر مالک خودرو ادعا می کند که منزل محل سکونت آن ها به نام همسرش می باشد، مدارک مربوط به سند و منزل را باید ارائه دهد.

اگر خریدار مدارکی که گفته شد را نداشته باشد، طبق محل صدوری که در شناسنامه اش وجود دارد، عمل خواهد شد.۸

دقت داشته باشید که در صورت نداشتن قبض برق به نام مالک یا پدر مالک، شما می توانید با ارائه یکی از این۸    مدرکی که گفته شد، به راحتی کار های مربوط به احراز محل سکونت را انجام دهید که چندان کار دشواری نخواهد بود.

جمع بندی نهایی

لازم به ذکر است که وجود نقص در هر یک از مدارک گفته شده، کار تعویض پلاک را به عقب خواهد انداخت؛ پس از کامل بودن مدارک تعویض پلاک مطمئن شوید و سپس به مرکز تعویض پلاک بروید تا در آن جا به دلیل نداشتن مدارک معطل نشوید.

مدارک تعویض پلاکمنبع: کارباما